Categories

รางวัลสำหรับสมาชิก 5%
เวลา 00:00-23:59

Wash shoe Pattaya 13/156 ม.5 ซอย สขุมวิท 53/6 พัทยากลาง หนองปรือ Chon Buri

Wash shoe Pattaya

WASH SHOE PATTAYA's LUANDRY
บริการ รับ-ส่ง ซัก เสื้อผ้าแบรนด์เนมพัทยา
✅ ทำความสะอาดเสื้อผ้าแบรนด์เนม
✅ บริการ รับ-ส่ง ถึงที่
✅ ดูแลถนอมผ้าที่ซักเครื่องไม่ได้
✅ ไม่ซักผ่านเครื่อง ซักด้วยมือ ไม่ทำลายเนื้อผ้า
✅ มั่นใจในความปลอดภัย 100%