Categories

เกี่ยวกับเรา

ภารกิจของเราคือให้สามาชิกได้มีโอกาสในการประหยัดทุกครั้งที่ซื้อสินค้า หรือสามารถบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้กับองค์กรการกุศลที่เลือกไว้

เพื่อให้ผู้ประกอบการของเราได้เข้าถึงเครือข่ายผู้ซื้อที่มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมด้วยจิตสำนึกและโอกาสที่จะบริจาคเงินบางส่วนของผลกำไรที่ได้รับจากธุรกิจในเครือข่ายที่เราได้นำเสนอเพื่อการกุศล  เพื่อการระดมทุนรวมถึงสร้างความตระหนักในสิ่งที่มีประโยชน์ที่องค์กรการกุศลได้กระทำ

ความเป็นมาของเรา

JaiDee App ได้รับการพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ด้านการตลาดเป็นเวลาหลายปี เราเริ่มต้นด้วยภารกิจที่จะหาทางให้สมาชิกของเรา เข้าถึง  การซื้อสินค้าอย่างประหยัด และการแบ่งปัน

ไม่มีความจำเป็นที่ชุมชนจะต้องรวมตัวกันและแก้ปัญหาสำคัญ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคน  เราเห็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ตามลำพังในสถานการณ์ที่อยู่อาศัย นอกเหนือการควบคุมของพวกเขา เราเห็นสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายทารุณ  เรามองถึงความยากลำบากทางการเงินของผู้ใหญ่ และเด็กๆที่ไร้การสนับสนุนขั้นพื้นฐาน เราทุกคนต้องการพ่อแม่ หรือแม้กระทั่งลูกหลานของเรา เรามีโลกที่มีสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่ต้องการ การปกป้องจากความโลภและการละเลยของมนุษย์
เมื่อเรารู้ลึกลงไป ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ความจำเป็นในการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือตัวเองได้  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จะตอบว่าถ้าพวกเขาอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทางด้านการเงินได้ พวกเขาจะทำ

เราศึกษาปัญหานี้จากทั่วโลกและหาแนวทางแก้ไข

เรารู้ว่าทุกคนซื้อสินค้า

เรารู้ว่าทุกคนต้องการประหยัดเงินในการซื้อสินค้า

เรารู้ว่าถ้าเราสามารถสร้างการบริจาค นอกเหนือจากการประหยัดแล้ว สมาชิกของเราจะได้รับความพึงพอใจ จากการกระทำนั้นเมื่อได้แบ่งปัน

เรารู้ว่าบางคนมีปัญหาทางด้านการเงิน และจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดในวิธีชีวิตของตนเอง
จากผลการวิจัยเหล่านี้เราต้องการสร้างวิธี สำหรับผู้คนในการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างประหยัดเมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นพอร์ทัลที่เข้าถึงร้านค้าต่างๆที่จำหน่ายสินค้า  เราได้สร้างเว็บไซต์ JaiDee App ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้ - www.jaideeapp.com
เราอยากให้สมาชิกของเรามีทางเลือกเมื่อพวกเขาซื้อสินค้าในท้องถิ่นของตนเอง  เราได้สร้างใจดีแอพพลิเคชั่น  บน Android และ IOS เพื่อให้สมาชิกของเราสามารถดาวน์โหลดได้

ตอนนี้พวกเขาสามารถซื้อสินค้าในท้องถิ่น และช่วยสนับสนุนชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่  ผู้ประกอบการท้องถิ่นต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในท้องถิ่นของตน ผู้ประกอบการในท้องถิ่นคือมารดาและบิดาของเด็กๆที่ต้องไปโรงเรียน พวกเขาคือผู้คนที่เรากิน และ ดื่ม ด้วยความสนิทสนม ผู้ประกอบการในท้องถิ่นจะไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีการสนับสนุนของเรา  เราและทุกชุมชนของคุณจะมีตัวเลือกน้อยลงหากผู้ประกอบการไร้การสนับสนุน

การสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นของคุณผ่าน ใจดีแอพ จะนำเงินกลับเข้ามาในชุมชนของคุณและช่วยปรับปรุงชีวิตของชาวชุมชนทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะทางการเงินใดก็ตาม