องค์การกุศลเพื่อโรงเรียน/นักเรียนผู้ด้อยโอกาศ

  หนึ่งในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ จากการมองไปรอบโลกคือ โรงเรียนในหลายประเทศ สามารถที่จะลงทะเบียน บริจาค หรือ องค์การกุศลได้

เราเข้าใจว่าในหลายประเทศ กลุ่มที่ดึงดูดการสนับสนุนได้ดีที่สุดคือ โรงเรียน ผู้ปกครองต้องการให้ลูกหลาน ของพวกเขา  มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดในขณะที่พวกเขากำลังเรียนรู้ และ Jaidee App (แอพพลิเคชั่น ใจดี) เห็นด้วยกับความรู้สึกนี้ 100% เด็กคืออนาคตของเราและยิ่งเด็ก ๆ มีความสุข สนุกสนาน ในโรงเรียนได้มีอุปกรณ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยู่ เด็ก ๆ ของเราก็จะได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน

  Jaidee App (แอพพลิเคชั่น ใจดี) กำลังเพิ่มรายชื่อโรงเรียนทุกประเภทลงใน แอพพิเคชั่น ของเราเพื่อบริจาค หรือ องค์กรการกุศล เราจะสามารถช่วยพวกเขา ให้ได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียน ที่ลงทะเบียน เพื่อบริจาค หรือ องค์กรการกุศล ใด้ ด้วยตัวของพวกเขาเอง และระดมเงินทุนผ่าน Jaidee App(แอพพลิเคชั่น ใจดี) จากการซื้อของในทุกๆวันของพวกเขา

  หากคุณต้องการระดมเงินทุนสำหรับโรงเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาศ ๆ ของคุณ แนะนำให้พวกเขาสมัครกับ Jaidee App (แอพพลิเคชั่น ใจดี) เพื่อเปิดบัญชีและรับการแนะนำ เพื่อนๆ และ ผู้ปกครองของคุณให้เข้าสู่โครงการ ผ่านทางโรงเรียน เพื่อให้พวกเขาสามารถระดมเงินทุน จากคณะกรรมการ และ จากการกระจาย

                                                                                     องค์กรการกุศลเพื่อประชาชน

  บางครั้งไม่ใช่แค่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่เด็กนักเรียนก็เช่นกันที่ต้องการความช่วยเหลือ เมื่อมีความเจ็บป่วย หรืออาการต่างๆที่พวกเขาประสบ ซึ่งก็ต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษ อาทิเช่น อุปกรณ์ หรือความต้องการด้านการสอน และนี่จึงเป็นสาเหตุ ที่ต้องระดมเงินทุนสำหรับเด็กพิเศษที่มีความต้องการเฉพาะด้าน

หากคุณทราบถึงสาเหตุที่มีค่าเหล่านี้  แล้วคุณต้องการที่จะรับการช่วยเหลือ กรุณาสมัครกับ Jaidee App (แอพพลิเคชั่น ใจดี) เพื่อลงทะเบียนรับบริจาค 

 

 

 

Categories