โรงเรียนเป็นสาเหตุ

  หนึ่งในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ จากการมองไปรอบโลกคือ โรงเรียนในหลายประเทศ สามารถที่จะลงทะเบียนเป็นสาเหตุ หรือการกุศลได้

เราเข้าใจว่าในหลายประเทศ กลุ่มที่ดึงดูดการสนับสนุนได้ดีที่สุดคือ โรงเรียน ผู้ปกครองต้องการให้ลูกของพวกเขา  มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดในขณะที่พวกเขากำลังเรียนรู้ และ Jaidee App (แอพพลิเคชั่น ใจดี) เห็นด้วยกับความรู้สึกนี้ 100% เด็กคืออนาคตของเราและยิ่งเด็ก ๆ มีความสุข สนุกสนาน โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นจากมีอยู่ เด็ก ๆ ของเราก็จะได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน

  Jaidee App (แอพพลิเคชั่น ใจดี) กำลังเพิ่มโรงเรียนทุกประเภทลงในรายการสาเหตุของเรา เพื่อที่เราจะสามารถช่วยพวกเขา ให้ได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียน ที่ลงทะเบียนเป็นสาเหตุใด้ ด้วยตัวของพวกเขาเอง และระดมทุนผ่าน Jaidee App(แอพพลิเคชั่น ใจดี) จากการซื้อของในทุกๆวันของพวกเขา

  หากคุณต้องการระดมทุนสำหรับโรงเรียนเพื่อเด็ก ๆ ของคุณ แนะนำให้พวกเขาสมัครกับ Jaidee App (แอพพลิเคชั่น ใจดี) เพื่อเปิดบัญชีและรับการแนะนำ เพื่อนๆ และ ผู้ปกครองของคุณให้เข้าสู่โครงการ ผ่านทางโรงเรียน เพื่อให้พวกเขาสามารถระดมทุน จากคณะกรรมการ และ จากการกระจาย

                                                                                     คนเป็นสาเหตุ

  บางครั้งไม่ใช่แค่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย หรืออาการต่างๆที่พวกเขาประสบ ซึ่งก็ต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษในแง่ของ อุปกรณ์ หรือความต้องการด้านการสอน และนี่เป็นสาเหตุ ที่ต้องระดมทุนสำหรับเด็กพิเศษที่มีความต้องการเฉพาะด้าน

หากคุณทราบถึงสาเหตุที่มีค่าเหล่านี้  แล้วคุณต้องการที่จะรับการช่วยเหลือ กรุณาสมัครกับ Jaidee App (แอพพลิเคชั่น ใจดี) เพื่อลงทะเบียนเป็นสาเหตุ

 

 

 

Copyright © 2018 Jai Dee App