Categories

รางวัลสำหรับสมาชิก 5%
เวลา 00:00-23:59

Kamala- Patong Phuket Phuket
0614246443

Nov clinic

คลินิกกายภาพบำบัด

สำหรับการรักษาอาการปวดของระบบออร์โธปิดิกส์และการบำบัดในระบบประสาทการพัฒนาเด็กออทิสติกการพูดและการล่าช้าของเด็กความจำและสมาธิสั้นกิจกรรมผู้สูงอายุการนวดเท้าการยืดกล้ามเนื้อ

** ปรึกษาฟรี

บริการดูแลบ้าน 100%