Categories

Sales(7%)

Mizuno Corporation เป็น บริษัท กีฬาและอุปกรณ์กีฬาของญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นในโอซาก้าในปี 1906 โดย Rihachi Mizuno
มิซูโนะไม่เพียง แต่สนับสนุนกิจกรรมกีฬาโดยนำเสนอสินค้ากีฬาที่ดีกว่า แต่ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้คุณค่าสูงสุดของกีฬาและแพร่กระจายอย่างแข็งขันในชีวิตประจำวัน เราจะช่วยทำให้ผู้คนทั่วโลกมีความสุขผ่านพลังของกีฬา

คณะกรรมาธิการ 7%

การดำเนินการที่จำเป็น: การซื้อและการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เงื่อนไขการปฏิเสธ: การชำระเงินไม่สมบูรณ์ คำสั่งซื้อถูกยกเลิกส่งคืนหรือคืนเงิน