Categories

Commission 6.300%

บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ผู้บริหารร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบัน Supersports มีสาขารวม 80 สาขา ทั่วประเทศไทย โดยเป็นสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างฯ เซ็นทรัล และโรบินสัน รวมไปถึงสาขาที่เรียกว่า STAND ALONE ทศวรรษที่ 90 ถือว่าเป็นยุคที่ผู้คนหันกลับมาใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้น ทัศนคติ และค่านิยมในการใช้ชีวิต ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแต่ประสบความสำเร็จด้านการงานอย่างเดียว แต่ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงควบคู่กันไปด้วย จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงทำให้คนไทยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้น เพราะนอกจากจะทำให้สุขภาพดีแล้ว ยังได้ผ่อนคลายความตึงเครียดอีกด้วย และในภาวะที่ตลาดอุปกรณ์ยังไม่มีรายใดเป็นผู้นำค้าปลีกประเภทอุปกรณ์ กีฬา (SPORT RETAILER) โดยแท้จริง “ธุรกิจ CRC Sports” จึงถือกำเนิดขึ้น โดยได้จัดตั้งร้าน Supersports ขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539 ในนาม บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด เป็นร้านจำหน่าย เสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันระหว่างแผนกกีฬา เซ็นทรัล และโรบินสัน ภายใต้แนวคิดร้านขายสินค้าเฉพาะประเภท จำพวกกีฬา (SPORT CATEGORY KILLER) โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ คอมมิชชั่น : 7% ทุก category เงื่อนไขการอนุมัติ: เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์และไม่มีการยกเลิกสินค้า หรือคืนสินค้า ค่าคอมมิชชั่นจะคิดจาก ยอดเงินที่ทางบริษัทได้รับจากลูกค้า หลังหักส่วนลด และค่าจัดส่งสินค้า (รวมถึงการใช้ Coupon) เงื่อนไขการปฏิเสธ : เมื่อมียกเลิกการซื้อ การคืนสินค้า หรือการซื้อขายไม่สมบูรณ์